Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Zakładanie żłobków i klubów dziecięcych

Symbol:
4422

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr. 45, poz. 235 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69 z 2011, poz. 368).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. Nr 69 z 2011, poz. 368).


Opłaty:
Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 217 zł.
Wpłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Rychtal:
Nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy O/Rychtal
Nr 59 8413 0000 0500 0273 2000 0106


Termin odpowiedzi:
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.


Jednostka odpowiadająca:
REFERAT ROLNICTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH

Tryb odwoławczy:
Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Rychtal


Uwagi:
Informacje dodatkowe:
Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach dołączonych do wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.


Dokumenty
  • Pisemny wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wymagany)

  • Wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (wymagany)

  • Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, o ile wnioskodawcy te numery nadano (wymagany)

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wymagany)

  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w przypadku osoby fizycznej (wymagany)

  • Dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym mam być prowadzona opieka (do wglądu)

  • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej (do wglądu)

  • Dowód dokonania opłaty (do wglądu)


Załączniki

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o posiadaniu NIP i REGON (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o niekaralności (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Jaworska
Data wprowadzenia:2012-11-27 13:17:37
Opublikował:Monika Jaworska
Data publikacji:2012-11-27 13:50:50
Ostatnia zmiana:2012-11-27 13:50:55
Ilość wyświetleń:1015

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij