Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Symbol:


Wydział:


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 391, z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).


Opłaty:
1. 107 zł - opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia
2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli:
a. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności
b. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od zezwolenia.
3. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).
4. 5 zł- opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.
5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rychtal lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Rychtal.
6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
7. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej i Spraw Społecznych

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rychtal, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi:
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Sekretariat Urzędu Gminy Rychtal pok. nr 2.


Dokumenty
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.

  • Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca garażowania ww. pojazdów (baza transportowo - magazynowa).

  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

  • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Załączniki

Wniosek (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Jaworska
Data wprowadzenia:2012-12-05 10:15:10
Opublikował:Monika Jaworska
Data publikacji:2012-12-05 10:23:10
Ostatnia zmiana:2012-12-05 10:23:18
Ilość wyświetleń:1039

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij