Zakończono zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal w ramach przedsięwzięcia pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal”. Przedsięwzięcie było skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Rychtal i obejmowało realizację zadania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest lub w zakresie transportu i utylizacji zdemontowanych i magazynowanych na terenie Gminy Rychtal materiałów zawierających azbest. W ramach przedsięwzięcia zdemontowano  7,07 Mg materiałów zawierających azbest raz odebrano od mieszkańców 43,29 Mg azbestu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 22 137,30 zł. Przedsięwzięcie pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 17 420,00 zł.