Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Rychtal

Kolorowy pasek

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie Uchwała w sprawie wypisów, wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Uchwała Nr XXI / 103 / 2004r.

Rady Gminy Rychtal

z dnia 02 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów, wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142,     poz.1591 ze zm.), art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.)

 

§1

 

Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania, czyli:

1)    za wypis – 30,00zł

2)    za wyrys :

-arkusz mapy A4 – 20,00zł

-arkusz mapy A3  - 30,00zł

 

     §2

 

Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzedu Gminy w Rychtalu, Rynek 1, lub na konto gminy w SBL Kępno  O/Rychtal – Nr 43 8413 0000 0500 0273 2000 0006.

 

     §3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychtal.

 

     §4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                     

 

                                                                                Przewodniczący

                                                        Rady Gminy Rychtal

 

 

                                                                                  Adam Bakalarz

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI /103 / 2004 Rady Gminy

w Rychtalu z dnia 02 grudnia 2004r.

 

 

          Zgodnie z art.30 ustawy z dnia 30 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.) każdy ma prawo wglądu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z nich wypisów i wyrysów. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych.

          W związku z powyższym rada gminy może wprowadzić opłaty administracyjne za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy na mocy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r., Nr 9, poz.84 z późn. zmianami), jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.

          Do kosztów przygotowania wypisów i wyrysów wliczamy następujące elementy:

      - analizę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

           Gminy  Rychtal,

- analizę planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal,

- przygotowanie wypisów i wyrysów.

 

          Mając na uwadze powyższe zagadnienia podjęcie uchwały uważa się za w pełni uzasadnione.

  

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data wprowadzenia:2003-05-15 14:00:00
Opublikował:Elżbieta Łubieńska - Kopeć
Data publikacji:2005-12-01 10:32:05
Ostatnia zmiana:2005-12-01 10:32:05
Ilość wyświetleń:2683
Urząd Gminy Rychtal
Rynek 1, 63-630 Rychtal

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij